Kázeň týždňa

PODOBENSTVO O ROZSIEVAČOVI

Dynamické chvály s Dominikou a slovo o tom, ako realizujeme alebo nerealizujeme Bibliu.