Kázeň týždňa

PODOBENSTVO O POKLADE A PERLE

Pozrite si a zdieľajte, chvály v podaní Lenky a Ondreja a slovo o tom, že Nebeské kráľovstvo niečo stojí.