STRETNUTIA

pre ľudí ako si ty...

NEDEĽA SPOLU
o 16:00 hod.

v Kresťanskom centre v Holíči
Moyzesova 18
Súčasťou bohoslužieb býva
aj program pre deti.

Tešíme sa na Vás.
MAPA

KRÚŽOK CHVÁL

štvrtok o 19:00 hod.
v Kresťanskom centre v Holíči
Moyzesova 18

krúžok gitary a kachonu
v štýle gospel a worship

PROGRAM PRE DETI

štvrtok od 17:00 do 18:30 hod.
v Kresťanskom centre v Holíči
Moyzezova 18
zábavné aktivity, detské chvály,
kreativita, téma z Biblie, občerstvenie

KRESŤANSKÉ CENTRUM
V SENICI

AKTUÁLNE OZNAMY