STRETNUTIA

pre ľudí ako si ty...

NEDEĽA SPOLU
o 16:00 hod.

v Kresťanskom centre v Holíči
Moyzesova 18
Súčasťou bohoslužieb býva
aj program pre deti.

Tešíme sa na Vás.
MAPA

BIBLICKÁ SKUPINKA

utorok o 17:00
Vyučovanie z Biblie a diskusia
s praktickým zameraním.
Stretnutie býva obohatené
dobrou kávou a malým občerstvením
"čo kto priniesie".

DOBROVOĽNÍK

Zapoj sa a pomôž nám.

DOBROVOĽNÍK

1) organizačný tím
(vítanie, občerstvenie, príprava miestnosti)
2) technický tím (projekcia, zvučenie, foto a video)
3) pódium (chvály, svedectvá, moderovanie, slovo)

KRESŤANSKÉ CENTRUM
V SENICI

AKTUÁLNE OZNAMY

SEMINÁR CHVÁL

Je tu ďalší praktický seminár pre nových aj zabehnutých, ktorí slúžia vo chválach, projekcii, vo video-produkcii a v iných podporných službách. Pridajte sa!

VIANOČNÉ BOHOSLUŽBY

Na Vianoce má byť rodina spolu, aj tá veriaca. Preto si rezervujme čas v nedeľu 25.decembra o 10:00 hod. Spoločné Vianoce budeme mať v Kresťanskom centre v SENICI.