Kázeň týždňa

SLOBODA V JEŽIŠOVI

Nedeľa so špeciálnym posolstvom a vyučovaním brata Slava.