AKO VYZERÁ SPASENIE

Chvály s Dominikou a Aďkou. Decentne provokujúce slovo o spasení – záchrane. Viac vo videu…

POSLEDNÉ ČASY

Posledné časy sa v Biblii spomínajú už od Golgoty a Letníc. V každom čase potrebujeme žiť praktickú vieru a očakávať tak Pánov príchod.

VĎAKYVZDANIE

Spoločná v Senici bola s detskými chválami, poučným slovom o ďakovaní a na koniec aj so spoločným obedom.

BUĎ UČENÍK JEŽIŠA

Kresťanstvo nie je jednorázová záležitosť, ale škola. Dnes trochu aj o Janovi Amosovi Komenskom a viac si pozrite na videu…

PREMENA

Nedeľa s témou PREMENA. Byť kresťanom znamená premenu nášho života. V slove sa dozviete ako Boh rozbil zatvrdnuté srdce faraóna ako aj o tom, či bude lepšie alebo horšie.

ŽATVA

Najnovšia nedeľa a s ňou kopec detí, dynamických chvál s Aďkou a slovo o žatve.

LETNICE

Pozrite si nedeľu spolu, tentokrát na sviatok Letnice – chvály a praktické slovo o Duchu Svätom, viere a živote.