KTO SME?

Kresťanské centrum v Holíči je spoločenstvo kresťanov. Naše aktivity konáme v úzkej spolupráci a s podporou kresťanského centra v Senici. Sme súčasťou Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorá je riadne registrovanou cirkvou podobne ako katolícka alebo evanjelická cirkev. Patríme do širšieho zoskupenia letničných cirkví, organizačne zastrešených pod celosvetové hnutie Assemblies of GodNaším zámerom je fungovať podľa Biblie tak ako to vidíme na Ježišovi a prvých učeníkoch. Zdôrazňujeme znovuzrodenie, krst uverivších, potrebu mať svoje spoločenstvo a vychovávať veriacich pre praktický život. Podobne ako iné cirkvi vykonávame pohrebné a sobášne obrady. Ako kľúčové vnímame rozvíjať hodnoty: spoločenstvo, zrelosť, misiu a sieťovanie. Napokon, sme tu pre mesto a chceme prinášať ľuďom okolo nás požehnanie. 


NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

Radi Vás stretneme na našich pravidelných bohoslužbách.

KAŽDÚ NEDEĽU o 16:00 v kresťanskom centre.

Súčasťou bohoslužieb je aj skvelý program pre deti.