KTO SME?

Kresťanské centrum v Holíči je spoločenstvo kresťanov. Naše aktivity konáme v úzkej spolupráci a s podporou kresťanského centra v Senici. Sme súčasťou Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorá je riadne registrovanou cirkvou podobne ako katolícka alebo evanjelická cirkev. Patríme do širšieho zoskupenia letničných cirkví, organizačne zastrešených pod celosvetové hnutie Assemblies of God. Vieru vnímame ako osobný vzťah s Bohom a súčasť nášho bežného života. Možno trochu viac o tom sa dozviete v našej srdcovke alebo keď zavítate osobne. Našim zámerom je byť tu pre mesto a ľudí okolo nás a prinášať požehnanie pre všetkých.

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

Radi Vás stretneme na našich pravidelných bohoslužbách.

KAŽDÚ NEDEĽU o 16:00 v kresťanskom centre.

Súčasťou bohoslužieb je aj skvelý program pre deti.