kresťanské centrum
v Holíči

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Každú nedeľu o 16:00 hod. v Kresťanskom centre v Holíči

AKTUÁLNE OZNAMY

Skúste, aký dobrý je BOH...

Najnovšia NEDEĽA SPOLU

KDE NÁS NÁJDETE?