DESIATKY A ŠTEDROSŤ

Cirkev potrebuje na svoju činnosť rovnako peniaze ako ju potrebujú rodiny, jednotlivci, školy, športové kluby, kultúrne inštitúcie… Registrovaným cirkvám štát prispieva na pokrytie výdajov. Niektoré pomoc od štátu odmietajú. Príspevok štátu na Apoštolskú cirkev iba z malej časti pokrýva platy pastorov. Iné výdavky sú v plnej réžii ochotných darcov. Bežní veriaci AC svojimi dobrovoľnými príspevkami […]

3 roky AC Holíč

Asi s týždňovým oneskorením sme si 2.júla 2023 pripomenuli 3 roky Kresťanského centra AC Holíč. Toto spoločenstvo zatiaľ nie je cirkevným zborom, ale pracuje sa na tom. Sme vďační, že sme prežili 2 náročné kovid roky aj s mnohými opatreniami, ktoré bránili rozvoju nielen nám, ale v podstate všetkým. Vďaka Bohu za to, že sme […]

AKO VYZERÁ SPASENIE?

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: „Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!“ (Skutky 2,40) Pri čítaní Biblie ma oslovil tento nenápadný veršík. Na Letnice apoštol Peter spustil kázeň, ktorá sa dotkla mnohých. Zakončil ju akousi provokáciou: „Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, […]

NAŠE HODNOTY

Každé spoločenstvo má svoje hodnoty, ktoré rozvíja. Našimi hodnotami sú: spoločenstvo, zrelosť, misia a sieťovanie. Tieto hodnoty vidíme aj pri založení cirkvi pred 2000 rokmi na Letnice. Skutky 2.kapitola opisuje nových veriacich, že sa pridali k spoločenstvu, že zotrvávali v učení apoštolov (zrelosť), že skrze apoštolov sa diali zázraky a znamenia (misia) a napokon mali […]

PREČO ZAKLADAŤ ZBORY?

Rovnako ako zakladáme nové rodiny, tak zakladáme aj nové zbory. Takto využívame potenciál, ktorý Boh do nás vložil. Zostávame súčasťou jednej rodiny ako nová rodina. Podobne je to aj s kresťanským centrom v Holíči, ktoré úzko spolupracuje s materským zborom v Senici a je súčasťou zborov AC na Slovensku ako aj iných zborov vo svojom […]

KDE SME SA TU VZALI?

Teší nás, že vás môžeme pozvať do Kresťanského centra v Holíči. Je to miesto pre ľudí ako si ty. Nie sme nejakou výberovou skupinou, sme tu pre všetkých. Túžime mať dobré vzťahy a robiť dobré meno Bohu, ktorý nás stvoril. Kde sme sa tu v Holiči vzali? Skúsim to opísať aspoň v pár bodoch. Keď […]