PREČO ZAKLADAŤ ZBORY?

Rovnako ako zakladáme nové rodiny, tak zakladáme aj nové zbory. Takto využívame potenciál, ktorý Boh do nás vložil. Zostávame súčasťou jednej rodiny ako nová rodina. Podobne je to aj s kresťanským centrom v Holíči, ktoré úzko spolupracuje s materským zborom v Senici a je súčasťou zborov AC na Slovensku ako aj iných zborov vo svojom regióne.

Poslaním, ktoré nám dal Ježiš, je vychovávať nových učeníkov. Prax prvotnej cirkvi zo Skutkov apoštolov spočívala v tom, že apoštoli a evanjelisti hlásali v rôznych mestách evanjelium. Tí, čo sa obrátili a pokrstili, sa združovali v spoločenstve, kde naďalej duchovne dozrievali a slúžili. Spomedzi nich apoštoli vybrali a ustanovili vedúcich – biskupov a starších. Ich úlohou bolo spravovať zbory po stránke duchovnej, ale aj praktickej. Jednotlivé zbory boli mestské – cirkev v Korinte, cirkev v Ríme, cirkev vo Filipách… To znamená, že cirkev naďalej zasahovala svoje mesto, aj keď apoštoli a evanjelisti už odišli.

Z praxe vidíme, že nie každý zbor vznikol podľa tohto biblického vzoru. Omylom protestantských cirkví je neustála snaha protestovať namiesto toho, aby sme v pokore pracovali na Božom diele a nadväzovali na dedičstvo otcov. Snahou kresťanského centra v Senici a Holíči nie je protestovať, ale žiť a budovať Božie kráľovstvo v pokore a v spolupráci s inými. Podľa vzoru a učenia prvotnej cirkvi. Boh nás ochraňuj od toho, aby sme zakladali zbory, pretože sme tí lepší a objavili sme Ameriku. Zbory nezakladáme ani pre to, aby sme to mali bližšie na bohoslužby. Našou snahou nie je izolovať sa a byť exkluzívni, ale slúžiť druhým a spolupracovať. Podobne zbor nie je nejaký krúžok pri káve, hoci aj takéto spoločenstvo máme po chválach a vyučovaní. Zmyslom zboru nie je ani združovať ľudí rovnakej národnosti, tradície a kultúry, ale združovať ľudí okolo Krista. Zbor je tu pre misiu v meste a okolí. K tomu nadväzuje aj výchova nových učeníkov a ich vystrojenie do služby.

Samozrejme, jednoduchšie je byť len návštevníkom a pasívne prijímať duchovnú stravu. Takto by bol možno len jeden jediný zbor na svete – všetci by sme chodili v nedeľu do Jeruzalema, kde to kedysi všetko vzniklo a tam to aj zostalo. Táto predstava je sama o sebe absurdná. Nereálna je aj v tom, že ak by bol na svete len jeden zbor, zrejme by sme ani len nepočuli o Kristovi. Preto je tak nevyhnutné, aby aj v dnešnej dobe vznikali nové zbory so zámerom misie. Kľudne to môžu byť aj zbory v novom šate, ale hlavne aby prezentovali Krista. Verím, že s Božou pomocou sa takéto niečo môže diať aj v Holíči. Od nás to chce pokoru učiť sa a fungovať spolu. Nielen sa rozbehnúť, ale vytrvať a investovať do tejto služby to najlepšie, čo máme.