3 roky AC Holíč

Asi s týždňovým oneskorením sme si 2.júla 2023 pripomenuli 3 roky Kresťanského centra AC Holíč. Toto spoločenstvo zatiaľ nie je cirkevným zborom, ale pracuje sa na tom. Sme vďační, že sme prežili 2 náročné kovid roky aj s mnohými opatreniami, ktoré bránili rozvoju nielen nám, ale v podstate všetkým. Vďaka Bohu za to, že sme mohli obstáť.

Počas 3 rokov mávame pravidelné nedele o 16:00 hod. v Kcentre v Holíči. Cez týždeň sme zvykli slúžiť v azylovom dome, mávali sme biblické a modlitebné stretnutia, nácviky a kurzy worship gitary a kachonu. Popritom sme spolu s našimi domácimi aj návštevníkmi znášali osobné bremená, v ktorých sme si pomáhali duchovne aj prakticky. Z Božej milosti sa podarilo zorganizovať gospelové popoludie pri kaviarni Rézi a 2x Nedeľu pri zámku. Na spoločných nedeliach ku nám zavítalo aj niekoľko hosťujúcich kazateľov ako napr. Michal Kovár, Ivan Fuček, Mirko Droppa, Samko Lehocký, pri otvorení Ľubor Skladaný a iní. Pár mesiacov v našich radoch pôsobil aj misionár Luky David z AC Nesvady. Napokon ako to už býva zvykom – každé Vianoce sme organizovali aj charitatívno – misijné večierky v spolupráci s OVD. Treba spomenúť aj spoločné Vďakyvzdania, Vianoce a Veľkonočné piatky v Senici, čo sú zvyčajné stretnutia, kedy sme spolu – Senica aj Holíč na jednom mieste. Týmto ďakujeme Kresťanskému centru AC Senica, že môžeme fungovať pod jeho záštitou.

Počas 3 rokov služby v Holíči sme sa naučili byť verní a vytrvalí. Viera v Boha a budovanie cirkvi totiž nie je len chvíľkové vzplanutie pozitívnych emócií, ale beh na dlhé trate v dobrom aj v zlom. Takto nás Boh formuje a prečisťuje, aby sme boli rýdzi ako zlato a spôsobilí slúžiť jemu aj ľudom okolo nás. Popracovali sme na tom, aby sme vedeli fungovať ako tím. Budovali sme svoju novú identitu v Kristovi a zanechávali tú starú – svetskú. Stále máme ešte priestor na zlepšenie. Za 3 roky sme sa cibrili v rôznych oblastiach: v praktickej službe ako upratovanie zboru, príprava občerstvenia v nedeľu, služba deťom, moderovanie, služba vo chválach, osobná misia, desiatky, dary Ducha a iné… Som vďačný za bratov a sestry, ktorí sa vydali Bohu, chcú sa učiť a spoločne budovať AC Holíč. Inak by z nás vyrástli len divé samorasty a naša viera aj Božie pôsobenie v meste Holíč by zanikli. Preto naše TU SME má v Holíči veľký význam.  

Pred nami sú z Božej milosti ďalšie roky plodnej práce a momentov, ktoré stoja za to. Pred nami je výzva ešte viac sa zomknúť pre to, aby sme ako AC Holíč dokázali pokryť všetky služby. Potrebujeme mať najmä vlastné holíčske chvály, službu deťom aj mladým a vlastných služobníkov slova. Potrebné je aj to, aby sme vedeli ako AC Holíč pokryť všetky finančné potreby a zbudovali nielen pomocníkov, ale najmä vedúcich. V tom nech nám pomáha a naše srdcia zapaľuje sám Boh. 

V jednej staršej piesni sa spieva:  „Svet vraví – slúžiť sa neoplatí Bohu, že škoda je mu zasvätiť mladé dni, ale my vieme a istotne vieme, že v nebi nám za to odmenu chystá Pán.“ Táto výzva je pre všetkých domácich, ale aj nových, ktorí sa chcú pridať! Toto dobrodružstvo stojí za to!