Kázeň týždňa

MOC ŽIVÉHO JEŽIŠA

Veľkonočná nedeľa o tom, aké zázraky aj protivenstvá zažívali prví učeníci, ktorí svedčili o vzkriesení Ježiša.