Kázeň týždňa

BILEÁM

Chvály s Dominikou a slovo o tom, že aj v tlakoch sa máme držať Božej vôle.