Kázeň týždňa

ZNOVUZRODENIE

Nedeľa s chválami v podaní Lenky a spol. a slovo v podaní Rudka o znovuzrodení, obohatené o osobnú skúsenosť.