POKÁNIE

Špeciálne chvály a slovo o pokání v praktickom živote. Pridajte sa každú nedeľu o 16:00 hod.

ZNOVUZRODENIE

Nedeľa s chválami v podaní Lenky a spol. a slovo v podaní Rudka o znovuzrodení, obohatené o osobnú skúsenosť.

LÁSKA

Najnovšia nedeľa so slovom Rudka Baču, jednou piesňou aj s Tamarkou a celkovo to bol veľmi príjemný čas.