POKÁNIE

Špeciálne chvály a slovo o pokání v praktickom živote. Pridajte sa každú nedeľu o 16:00 hod.