Kázeň týždňa

RADY PRE SLUŽOBNÍKOV

Nedeľa s rytmickou rozcvičkou, chválami a slovom v podaní Aďky.