Kázeň týždňa

ODHOĎ STRACH

Chvály v podaní Jarda a Katky, slovo od Janka o tom, že musíme dobre hospodáriť s časom a byť pripravení na stretnutie s Bohom.