Kázeň týždňa

RADOSTNÉ SRDCE A ÚCTA K BOHU

O liečení radosťou a úctou. Sú aj choroby, ktoré nás nebolia a treba ich liečiť.