Kázeň týždňa

PRÍPRAVA NA SVäTÉ POVOLANIE

Nedeľa s hosťom z Hodonína, chvály v novej zostave. Pozrite, zdieľajte a pridajte sa osobne v nedeľu o 16:00 hod.