Kázeň týždňa

NAPREDOVANIE

Chvály s Lenkou a Ondrejom a slovo o napredovaní v podaní pastora J. Baču.