Kázeň týždňa

KORENE A SKÚŠKY

Spojitosť medzi hriechom a chorobami. Treba obstáť v skúškach viery – nepohoršovať sa a nevzdávať.