Kázeň týždňa

GETSEMANE

Chvály s pekným českým prízvukom a slovo pre tých, ktorí rady spia.