Kázeň týždňa

POSVäTENIE A BRATSKÁ LÁSKA

Chvály v podaní Milana a slovo o praktickej viere od Rudka.