Kázeň týždňa

ROZŠÍR SRDCE

Slovo o tom, že potrebujeme pestovať „duchovné svaly“ a nielen sa bezhlavo púšťať do veľkých vecí. Chvály v podaní Dominiky sa nepodarilo dostatočne nahrať, za čo sa ospravedlňujeme.