Kázeň týždňa

MOST K ŽIVOTU

Pozrite si Veľkonočnú nedeľu z Kresťanského centra v Holíči.