Kázeň týždňa

BUĎ POSLUŠNÝ

Priatelia, pozrite a zdieľajte – chvály s Aďkou a slovo s Jankom – príbeh o Eliášovi.