ZDIEĽANIA ZO ŽIVOTA

Spoločná nedeľa so Seničanmi, dačo o biblickom Danielovi a zdieľania zo života.