OVD NEDEĽA

Balíčková nedeľa v spolupráci s organizáciou Samaritans´purse.