VĎAKYVZDANIE

V nedeľu 24.septembra NEBUDEME v Holíči. Spoločné bohoslužba budeme mať v Kresťanskom centre v Senici. Chválami a slovom poslúžia hostia z AC Senec, čaká nás aj spoločný obed, zdieľania a veľa požehnania. Hlavnou témou tejto nedele bude VĎAČNOSŤ.