Kázeň týždňa

ZO ŽIVOTA

Bola to oslava 3 rokov Kcentra v Holíči spolu s hosťami z Galanty. Viac na videu.