ŽIVOT Z VIERY

Zdieľanie sestry Lydky o živote viery, chvály a Boh medzi nami. Mimo videa sme si pochutili na skvelom guláši a koláčoch.