VEČER MODLITIEB A CHVÁL

Verím, že zažijeme duchovnú obnovu a občerstvenie. Bohu patrí všetka úcta a nech sa jeho vôľa deje ako v nebi tak aj na zemi.