Kázeň týždňa

VĎAKYVZDANIE

Spoločná v Senici bola s detskými chválami, poučným slovom o ďakovaní a na koniec aj so spoločným obedom.