Kázeň týždňa

PRÍPRAVA NA ŽIVOT

Nedeľa je sviatok – silný čas chvál a slovo o „neznámych“ dverách, za ktorými je život a sloboda.