Kázeň týždňa

POSLEDNÉ ČASY

Posledné časy sa v Biblii spomínajú už od Golgoty a Letníc. V každom čase potrebujeme žiť praktickú vieru a očakávať tak Pánov príchod.