Kázeň týždňa

NA KONCI TUNELA JE SVETLO

Skvelý čas vo chválach a oslave a slovo o slepom Bartimeovi v podaní Janka Malichera.