Kázeň týždňa

LÁSKA

Najnovšia nedeľa so slovom Rudka Baču, jednou piesňou aj s Tamarkou a celkovo to bol veľmi príjemný čas.