Kázeň týždňa

FINANČNÝ PORADCA

Božie slovo nám dáva inštrukcie ako hospodáriť. Viac na videu…