Kázeň týždňa

AKÁ JE TVOJA HODNOTA

Je tu nedeľa s biblickým kvízom, chválami a slovom o našej hodnote.