NEDELE SPOLU

Katka Bačová

RODINA

Aj s malou vsuvkou pre deti, chválami, ktoré chytia za srdce a slovom o rodine a najstaršom bratovi…

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

POSLEDNÉ ČASY

Posledné časy sa v Biblii spomínajú už od Golgoty a Letníc. V každom čase potrebujeme žiť praktickú vieru a očakávať tak Pánov príchod.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

VĎAKYVZDANIE

Spoločná v Senici bola s detskými chválami, poučným slovom o ďakovaní a na koniec aj so spoločným obedom.

Vypočuť kázeň »